Trapphus

Trapphus

Offentlig miljö

Privata hem

Illusionsmåleri

Färgsättningar

Trapphus

Offentlig miljö

Privata hem

Illusionsmåleri

Färgsättningar

Jag spenderar mycket tid i trapphus och det är en spännande plats. Jag träffar människor från alla livets sidor och projekten varierar oerhört. Framför allt är det givande eftersom jag direkt får feedback på det jag gör av uppdragsgivare och människor som passerar. Det handlar om fastigheter från 1800-tal till modern tid, ibland ännu äldre, och alla har de sin typiska karaktär som skall framhävas i den mån det går. Många fastigheter har byggts om för att passa moderna ideal vid utförandet.

Hornsgatan 73

Här har jag färgsatt hela trapphuset och tagit fram en sirlig dekor för taket influerad av 1890- talet då huset byggdes 1887 av byggmästarna G E Eriksson och J Tidbeck. Eftersom huset är en hyresfastighet och ägaren Olov Lindgren AB vill ha enkelt underhåll har dekor i det här fallet fokuserats till tak och dörrarna har inte mahognyådrats utan fått en fin mörkare röd färg, Jag har fått hjälp att måla av mina kollegor Hanna Säfström och Terese Jonsby.

S:t Paulsgatan 33

Huset är byggt 1880 och för färgsättningen här fanns ett problem med ett helt otidsenligt undertak i plåt ditsatt på 80-talet på 3 av de 4 taken i entrén som dolde kablar, ventilation mm. Plåttaket byttes ut till undertak med akustikplattor och då tänkte jag att man skulle kunna efterlikna gamla dekorerade butikstak i glas. Nu liknar inte detta glas men det blev faktiskt ganska lyckat ändå. Stommen målades i mässingsfärg och mönster passades in på plattorna. Även här har krutet lagts i taken och väggarna hålls rena för enklare underhåll för ägaren Olov Lindgren AB. Samma mönster i taken har målats på alla våningsplan och dörrar  fick en färg lik caput mortum som finns i de fina golvplattorna. Min kollega Hanna Säfström har hjälpt mig att måla.

Pilgatan 26

Här har jag ådrat mahognypanel och alla dörrar åt en bostadsrättsförening 2017.

Frejgatan 26

Fastigheten Vale 17 byggdes 1926 av byggherren och byggmästaren F G Karlberg efter ritningar av Josef Östlin. Här har jag valt en varm ljusgrön ton som är harmonisk med de tidstypiska mörka ekdörrarna. Takdekoren i entrén målades om men förfinades lite, den hade målats över i omgångar och var inte längre vacker, den har fått några fina ramar runt sig. Elementskydd tillverkades med tanke på de fina bågarna i fönstret ovanför entrédörren. Väggar på våningsplan och entréplan har fått en tidstypisk löpande hund som dekor. Hissdörren har fått en bronserad metallicfärg för att framhäva hur fin den är och den glänser fint i kvällsljuset.

Mosebacke Torg 16

Även detta hus är ägt av Olov Lindgren AB och byggt år 1911. Trapphuset målades om hösten 2014 och är färgsatt av Kerstin Skeppstedt Drotz, dekorationsmålningen är utförd av mig, Sanna Carlsson

Svartensgatan 6

Fastigheten Kejsaren 29 byggdes 1965 av byggherren och byggmästaren Olov Lindgren efter ritningar av arkitekt Henry Lettholm. Det är ett tidstypiskt 1960-talshus med stora fönsterytor i nya moderna former. Här var utmaningen den långa gången och de små ”boxiga” våningsplanen utan fönster. Därför fick våningsplanen en blå fondvägg för att ge rymd och ett 60-tals inspirerat träd för trevnad. På väggen i högra entrégången har jag målat Katarina kyrka som finns ett stenkast därifrån samt stiliserade fasader på andra av Olov Lindgrens fastigheter. I den vänstra entrén är Mosebacke Torg målat på samma sätt, bilder kommer på det.

Apelbergsgatan 36

Det här huset från 1868 var det första jag färgsatte och målade 1995 åt Oxögat 5 AB. Här fick jag fria händer och resultatet blev ganska spännande. Glädjande så håller målningen på väggarna fantastiskt än idag.

Karlsviksgatan 13

I det här trapphuset (ej entrén) har jag målat tillsammans med dekorationsmålare Jan Fasth. Vi fick i uppdrag att kopiera mycket av befintlig målning som var i dåligt skick. Målningen är gjord i silikatfärg och vi har laserat om samtliga väggar med fältindelning och ornament, linjer på vägg och tak samt dörröverstycken och takrosetter. Alla dörrar strålaserades i olja. Vi har också rengjort och retuscherad fönsternischernas fina dekor.

Upplandsgatan 64 – Frejgatan 77

Här har jag hjälpt min härliga kollega Lotta Hammar att marmorera entréer och lite ådring. Lotta har färgsatt trapphuset.

Karlbergsvägen 59

Här har jag hjälpt mina båda kollegor Lotta Hammar & Sara Kebbon på Karla Design och Dekorationsmåleri att måla kolmårdsmarmor och en röd marmor samt ådra dörrar. Uppdraget åt Svenska Bostäder var att kopiera tidigare målad marmor i entré och ådra dörrar och fönster.

Frejgatan 40 – Upplandsgatan 73

Här hade den gamla målningen i entrén på Frejgatan 40 släppt från underlaget och målades om, trapphuset målades med grå bröstning och dubbla linjer. Dörrarna lämnades som de var. Runt hörnet i husets andra port Upplandsgatan 73 målades en ockragul bröstning med schablon i hela trapphuset.

Blandade exempel på trapphusmålning

Här hade den gamla målningen i entrén på Frejgatan 40 släppt från underlaget och målades om, trapphuset målades med grå bröstning och dubbla linjer. Dörrarna lämnades som de var. Runt hörnet i husets andra port Upplandsgatan 73 målades en ockragul bröstning med schablon i hela trapphuset.

Susanna´s dekorationsmåleri
info@dekorationsmaleri.se
0704 - 75 13 33